Aartshertogenlaan 89, 5212 CC Den Bosch
Neem vrijblijvend contact op 06 303 980 44

Integrale voedingstherapie

Bij een integrale gezondheidsbenadering wordt er vanuit een breder perspectief naar de mens gekeken. De mens is niet alleen een fysiek en een op zichzelf staand persoon. Bij deze mens hoort ook een sociale omgeving (gezin, school, werk) en een fysieke omgeving (milieu, groen, rust/drukte). Ieder mens is daarnaast uniek wat betreft constitutie en conditie en dus past bij ieder mens zijn eigen voeding en leefstijl afgestemd op de persoon en zijn omgeving.

Machteld Huber heeft een definitie van Gezondheid geformuleerd, waarin deze integrale visie m.i. terug te vinden is: ” Gezondheid is het vermogen om zich aan te kunnen passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” Gezondheid is dus niet perse het afwezig zijn van ziekte. Ook bij ongeneeslijke ziekten kan goede voeding en een gezonde leefstijl bijdragen aan een beter en positiever welbevinden.

Goede advisering en begeleiding op voedingsgebied en leefstijl, kan bijdragen aan het gevoel weer een stukje regie terug te hebben op je eigen leven. Dit komt niet alleen je fysieke gezondheid ten goede, maar zeer zeker ook je mentale. Zelf de regie voeren en verantwoordelijkheid nemen is waar ik op aanstuur in mijn begeleiding.

 

Vrijblijvend contact?

Wil je meer informatie over mijn diensten? Bel mij gerust voor een vrijblijvende afspraak!